De foto’s van Donderdag 18 juli 2019

Voor het eventueel nabestellen van uw (digitale foto) kunt U – de 4 cijfers die rechtsonder de naam van de foto staan – vermelden op het contact formulier op deze website en de foto wordt U dan digitaal via de e-mal toegezonden.

De opbrengsten van de (digitale) foto’s van de Drentse Fiets4Daagse 2019 in Emmen zijn volledig ten gunste van het KWF en Pink Ribbon..

Ik vraag u daarom dan ook om bij uw nabestelling een (vrijwillige) donatie te willen doen op het volgende rekeningnummer

IBAN NL23 RABO 0333777999 ten name van het KWF en Pink Ribbon.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage

Jan de Jonge.